Tarieven en betalen – Mondzorg Meerssen – Meerssen

Tarieven en betalen

Uw begroting

Als er een behandelplan wordt opgesteld dan krijgt u een begroting mee wanneer de kosten hoger zijn dan 250 euro. Zo kunt u precies zien wat de behandeling gaat kosten en kunt u bij uw verzekering informeren wat u vergoed krijgt.

Uw factuur

De tandartsfactuur is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Deze codes zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vanaf 01-01-2021 kunnen wij alle facturen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen. Uw verzekeraar vergoedt dan het verzekerde deel van uw factuur. U ontvangt vervolgens van ons een factuur voor het niet-vergoede deel van de factuur. Wij zullen u om toestemming vragen om de factuur rechtstreeks in te mogen dienen. Indien u dit liever niet wilt, is dat geen probleem. U ontvangt dan de gehele factuur en dient deze geheel aan ons te voldoen en eventueel zelf in te dienen bij uw verzekeraar voor de verzekerde zorg. Tegenwoordig kan dat meestal digitaal (via hun website of bijvoorbeeld een app) maar ook via een formulier.

Wij hebben geen zorgovereenkomsten met verzekeraars gesloten. De zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt altijd geheel door uw zorgverzekeraar vergoed.

Indien u de factuur meteen na de behandeling krijgt, verzoeken we u die contant te betalen of te pinnen. U kunt de factuur ook mee naar huis nemen en via internetbankieren betalen. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Wanneer de factuur niet tijdig wordt voldaan, sturen wij de vordering door naar Medicas. Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van de KNMT. Deze betalingsvoorwaarden zijn op 19 december 2012 door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) (destijds onder de naam van Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 12/2013.

Bankgegevens
IBAN: NL 81 RABO 0317 8191 94
BIC: RABONL2U
KVK: 56104820